ಸೈಝೀಸಿಯಂ ಮುಂಡಗಮ್ (Bourd.) Chitra - ಮಿರ್ಟೇಸಿ

ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ : ಜಂಬೋಸ ಮುಂಡಗಮ್ Gamble; ಯೂಜೀನಿಯ ಮುಂಡಗಮ್ Bourd.

Vernacular names : Tamil: ಕಾಟ್ಟು ಚಂಪ,ಮುಂಡಗಮ್

English   Kannada   Tamil   

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ :

ಪ್ರಕೃತಿ : 10 ಮೀ. ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು.
ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ : ತೊಗಟೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಲಿತಾಗ ಅನಿಯತವಾದ ಚಕ್ಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ;ಕಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು : ಕಿರುಕೊಂಬೆಗಳು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಉಪ-ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳು : ಎಲೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಜೋಡನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಡದ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಿನ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ;ತೊಟ್ಟುಗಳು 0.4-1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದಹೊಂದಿದ್ದು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗೆರೆ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತುರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಪತ್ರಗಳು 14–31X4-11.5 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರವಿದ್ದು ಚತುರಸ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಡವೃತ್ತ-ಚತುರಸ್ರದ ಆಕಾರ,ಚೂಪಾದುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಮೇಣ ಚೂಪಾಗುವ ತುದಿ, ಹೃದಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಉಪ-ಹೃದಯಾಕಾರದ ಬುಡ,ನಯವಾದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹಿಂಸುರುಳಿಗೊಂಡ ಅಂಚು, ಪ್ರಕಾಶ ಭೇಧ್ಯ ರಸಗ್ರಂಥಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸಮೇತವಿದ್ದು ತೊಗಲನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾಗದವನ್ನೋಲುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿದ್ದು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ;ಮಧ್ಯ ನಾಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾಲುವೆಗೆರೆಯ ಸಮೇತವಿರುತ್ತದೆ;ಅಂತರ ಅಂಚಿನ ನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ;ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು 15-22 ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದು ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟ.
ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ / ಹೂಗಳು : ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಗಳು ತುದಿಯಲ್ಲಿನ,ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೀಳಛತ್ರ ಮಾದರಿಯವು;ಹೂಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಯಿ / ಬೀಜ : ಬೆರ್ರಿ ಫಲಗಳು ಅಂಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು,ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯ ಸಮೇತವಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 600 ಮತ್ತು1200 ಮೀ. ನಡುವಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳ ಒಳಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪನೆ :

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಭೇದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ :

Henry,et al.,Fl. Tamil Nadu1:157.1983;Gamble,Fl. Madras 1:473.1997 (rep.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6:178.2004.

Top of the Page